Αποτύπωση Οθόνης

Τα αρχεία καταγραφής σφαλμάτων των Windows 7 δυσκολάνουν την αντιμετώπιση προβλημάτων των Windows

Τα αρχεία καταγραφής σφαλμάτων των Windows 7 δυσκολάνουν την αντιμετώπιση προβλημάτων των Windows

Ναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Recorder Βήματα των Προβλημάτων των Windows 7 για εύκολη αντιμετώπιση προβλημάτων. Μπορεί αυτόματα να καταγράφει τι συμβαίνει στην οθόνη.