Προγράμματα

Πιέστε εκτελέσιμα στο μενού Έναρξη για γρήγορη πρόσβαση [Γρήγορη συμβουλή]

Πιέστε εκτελέσιμα στο μενού Έναρξη για γρήγορη πρόσβαση [Γρήγορη συμβουλή]

Ακολουθεί μια γρήγορη συμβουλή για την παραγωγικότητα των χρηστών των Windows 7 για να τους βοηθήσετε να έχουν γρήγορη πρόσβαση σε αρχεία και προγράμματα .exe.